Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Velkajärjestely

Velkajärjestely

 

Velkajärjestelyyn päätyy 3000 suomalaista vuosittain

Ylivelkaantuneille on olemassa monenlaisia pelastuskeinoja. Yksi niistä on yksityishenkilön velkajärjestely. Vuonna 2017 3000 ihmisen velat päätyivät velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyyn pääsemistä anotaan käräjäoikeudelta. Järjestelyssä velkoja maksetaan tavallisesti kolmesta viiteen vuotta. Sen jälkeen loput velat saa anteeksi.

Velkajärjestelyyn pääseminen ei ole yksinkertaista. Sitä ennen pitää arvioida, olisiko mahdollista hoitaa velat sosiaalisella luotolla tai Takuusäätiön takaamalla pankkilainalla. Joskus vaihtoehtona on myös ulosotto.

Henkilökohtainen konkurssi vai velkajärjestely

Suomessa on myös käyty keskustelua, pitäisikö yksityishenkilön henkilökohtainen konkurssi tehdä mahdolliseksi. On arvioitu, että se helpottaisi velallisen asemaa, kun vuosien maksujärjestelyistä luovuttaisiin ja velat tulisivat kuitatuksi kerralla. Henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuuden on ajateltu suitsivan helposti lainoja myöntäviä luottoyhtiöitä. Pelko siitä, etteivät ne saa asiakkailtaan rahojaan myöntämistään veloista, saisi ne kiristämään lainaehtojaan. Tämä taas saattaisi vähentää suomalaisten velkaantumista.

Henkilökohtaisen konkurssin mahdollistamiseen nähdään kuitenkin liittyvän ongelmia. Ketkä pääsisivät henkilökohtaiseen konkurssiin ja kuinka heidän valittaisiin? Miten oikeudenmukaisuus toteutuisi? Kuinka kansalaisten yhdenvertaisuus taattaisiin?

Ulosotto on viimeinen keino

Joskus ainoa keino velkojen hoitamiseksi on ulosotto. Sitä hakee velkoja tuomioistuimesta sen jälkeen kun velallinen on ilmoittanut, että ei pysty maksamaan velkojaan. Usein suomalainen pelkää häpeää, joka liittyy ulosottoon joutumiseen. Monesti ulosotto on kuitenkin hyvä ratkaisu velkaongelman käsittelyssä. Ulosotto estää tekemästä huonoja ratkaisuja kuten maksamasta velkaa velalla, mikä aiheuttaisi vain entistä pahemman kierteen. Ulosottoon päädytään, kun velallinen ei suoriudu laskuista ja lyhennyksistään, vaan ne menevät perintätoimistojen karhuttavaksi.

Lue lisää velkajärjestelystä täältä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa
escort eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne