Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Velkaantumisongelman taustalla eivät ole pienlainat

Velkaantumisongelman taustalla eivät ole pienlainat

Koska suomalaisten velkaantumisaste on ollut nykyään noususuuntainen, ja pienlainat ovat tulleet suositummiksi, on tästä vedetty automaattisesti se johtopäätös, että pienlainat ovat velkaantumisen suurin syy. Näin ei kuitenkaan ole, sillä suomalaisten velkataakasta suurin osa koostuu täysin muunlaisista lainoista.

Maksuhäiriöiden taustalla muut syyt

Suomen asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkintä löytyi 328 240 suomalaiselta marraskuussa 2011. Tämä on iso määrä, mutta vain prosentilla näistä maksuhäiriömerkinnän saaneista henkilöistä häiriön taustalla olivat yksinomaan tai suurimmaksi osin pienlainat. Sen sijaan muut lainat olivat 18,4 prosentilla syynä saatuun maksuhäiriömerkintään.

Kulutusluotot suurin syy maksuhäiriömerkintöihin

Vaikka pienlainoja mielellään syyllistetään julkisissa keskusteluissa silloin, kun maksuhäiriömerkinnät ja niiden kasvu tulevat puheeksi. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan suurimpana syynä maksuhäiriömerkintöjen syntyyn ovat pankkien tarjoamat kulutusluotot. Nimittäin kaikista Takuu-Säätiön saamista yhteydenotoista yli 71 prosenttia koski nimenomaan juuri pankkien kulutusluottoja. Vain hyvin pieni osa otti yhteyttä pienlainojen aiheuttaman maksuhäiriön vuoksi.

Maksamattomien lainojen taakka ja kulut

Maksamattomat lainat – oli niiden laji mikä tahansa – ovat suuri taakka omistajalleen. Maksamattoman pikalainan kanssa toimitaan ihan samoin periaattein kuin minkä tahansa muunkin maksamattoman lainan tai laskun kanssa. Ensin asiakkaalle tulee maksumuistutus ja viivästyskorot, joiden suuruus on 8,5 %. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että jos lainaa on maksamatta takaisin 100 euron verran, kasvaa tuo summa 8,5 euroa vuodessa siihen saakka, kunnes velka on kokonaan hoidettu.

Luonnollisestikin maksamattomien lainojen perinnästä aiheutuu kuluja, jotka jäävät asiakkaan maksettaviksi. Perintäkulut ovat kuitenkin ihan saman suuruisia pienlainojen kohdalla kuin minkä tahansa muunkin lainan kohdalla, ja esimerkiksi maksumuistutus maksaa tyypillisimmin viisi euroa.

Vaikka maksamattomista pienlainoista siis syntyykin ylimääräisiä kuluja, jotka on pakko maksaa, eivät kulut kuitenkaan ole suuren suuria summia, joten maksamattomistakaan pienlainoista on turha etsiä syytä suomalaisten velkaantumiseen ja talousahdinkoon.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa
escort eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne