Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Monet pikalainayritykset ovat lopettaneet toimintansa

Monet pikalainayritykset ovat lopettaneet toimintansa

Vaikka julkisuudessa pyritään maalailemaan pikalainayrityksistä sellaista kuvaa, että ne ovat suurituottoisia rahantekolaitoksia suurine korkoineen ja lyhyine laina-aikoineen, on totuus kuitenkin monessa tapauksessa aivan toinen. Luottotappiot ja yhä kiristyvä kilpailu ovat ajaneet monen pikalainayrityksen niin ahtaalle, että toiminnan lopettaminen on tullut ajankohtaiseksi.

21 pikalainayritystä lopetti toimintansa vuoden 2011 alussa

Pikalainayritysten ahdingosta kertoo jotain se, että pelkästään vuoden 2010 lopun ja 2011 alun välisenä aikana toimintansa lopetti 21 pikalainayritystä. Suurimpana syynä näille lopettamisille ovat olleet suuret luottotappiot. Nämä luottotappiot puolestaan selittyvät sillä, että toimintaansa aloittaessaan pikalainayrityksen asiakkaana on paljon niin kutsuttuja ongelma-asiakkaita.

Tämä ilmiö on tuttu varmasti kaikille pikalainayrityksille. Ne ongelma-asiakkaat, jotka eivät nimittäin saa muualta enää lainaa, hakeutuvat uusien pikalainayritysten asiakkaiksi. Näin he voivat saada uutta lainaa, koska uusissa yrityksissä ei heitä vielä tunneta. Useiden ongelma-asiakkaiden kasautuminen saman pikalainayrityksen asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että pikalainayrityksen pääomat joudutaan sitomaan näihin luottotappioihin, ja toiminta kenties loppuu ennen kuin se on edes päässyt kunnolla vauhtiin.

Rekisteröintipakko karsi myös pikalainayrityksiä

1.12.2010 astui voimaan laki, jonka mukaan kaikkien luotonantajien tuli rekisteröityä. Tämä karsi paljon pikalainayrityksiä, koska kaikki eivät olleet valmiita rekisteröintiä tekemään tai niiden toiminta ei muutoin ollut rekisteröinnin edellyttämällä tasolla. Nyt jälkeenpäin on helppo huomata, että rekisteröintipakko karsi nimenomaan niitä kaikkien pienimpiä pikalainayrityksiä, sillä niiden kannattavuus oli ennen rekisteröintipakkoakin vaakalaudalla, ja siksi moni tällainen yritys jätti hakematta lupaa toimintansa jatkamiselle.

Rekisteröintipakolla ajettiin kuitenkin eritoten pikalainayritysten asiakkaiden etua. Koska nyt kaikkien luotonantajarekisteriin pyrkivien pikalainayritysten taustat tarkistetaan huolella, jäävät jäljelle vain ne rahoitusyritykset, joiden toiminta on rehellistä ja turvallista. Alun perin vippaskonsteilla asialla olevat pikalainayritykset karsiutuvat näin ollen armotta pois joukosta.

Jaa sosiaalisessa mediassa
escort eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne